ДГ "Звънче"
Детска градина в град Кула

Екип

Велина Дафинкичова - ВрИД Директор ДГ

Цветомира Ванкова - учител

Марияна Маркова - старши учител

Татяна Борисова - старши учител

Петрана Николова - старши учител

Надя Петкова - старши учител

Ваня Стоянова - мед. сестра

Пламена Илиева - мед. сестра