ДГ "Звънче"

Детска градина в град Кула

ДГ "Звънче" град Кула е учебно-възпитателно заведение за културно-възпитателна и образователна дейност, център за развитие на творческия потенциал на децата и успешната им социализация.

Съчетанието на традиция и новаторство в ДГ "Звънче" изгражда познавателна, социална, духовна и емоционална среда за изява и развитие на индивидуалните компетентности на децата, приобщаване към националните и общочовешки добродетели, културни ценности и различия.

Дейността на ДГ "Звънче", заедно със съдействието на педагогическия екип, е насочена към изграждане на личностната идентичност на децата при запазване уникалността на детството, както и максимално развитие на потенциала на всяко дете и осъществяване приемственост в подготовката за училище.

 

Актуални новини и събития